วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน”โดยมี นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง