วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยมีนายธัชเวชช์ ชูหว่าง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายวีระศักดิ์ ทองสกุล นายช่างชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ น้ำตกวังหินลาด หมู่ที่ 1 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง