วันที่ 23 เมษายน 2564 นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายกฤษณ์ โจ้งจาบ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำปากคม อำเภอห้วยยอด จังตรัง เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยการชลประทานภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน TCAS รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564