โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วยนายกฤษณ์ โจ้งจาบ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค ให้แก่โรงพยาบาลห้วยยอด เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง