วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 2564 เวลา 10.00 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เป็นประธานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาที่ 1- 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานตรัง