ช่องทางการติดต่อโครงการชลประทานตรัง

ที่อยู่ : เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 7529 1591 , 0 7529 1508 , 0 7529 1062

สื่อสังคม (Social Media) : Facebook โครงการชลประทานตรัง

Voice Over IP : 5921 , 5922 , 5923

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 • ต่อ 21  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง
 • ต่อ 22 หน้าห้องผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง
 • ต่อ 26 งานธุรการ
 • ต่อ 27 งานพัสดุ
 • ต่อ 28 งานการเงินและบัญชี
 • ต่อ 23 ฝ่ายวิศวกรรม
 • ต่อ 29 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 • ต่อ 31 ฝ่ายช่างกล
 • ต่อ 33 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
 • ต่อ 32 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
 • ต่อ 34 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
 • ต่อ 32 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (โครงการฝายคลองนางน้อย)
ที่ตั้ง : เลขที่ 56 หมู่ที่ 10 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 075 574082
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (โครงการประตูระบายน้ำคลองกะลาเส)
ที่ตั้ง : บ้านควนกุน หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 075 293028
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 075 291448
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ :

แผนที่